Asociatia Romana pentru promovarea metodelor computationale avansate in cercetarea stiintifica - ARCAS este o organizatie profesionala de persoane fizice si juridice din domeniul cercetarii stiintifice si educatiei constituita ca organizatie neguvernamentala, autonoma, apolitica si nonprofit. A fost infiintata in anul 2011 ca persoana juridica romana de drept privat, de catre profesionisti din cadrul a opt institutii reprezentative din domeniul cercetarii si invatamantului universitar.

Asociatia are drept scop principal unificarea si coordonarea la nivel national a activitatii membrilor sai in vederea dezvoltarii calculului stiintific, a realizarii unei infrastructuri suport sustenabile, precum si a organizarii comunitatii virtuale a utilizatorilor si promovarii tematicii de cercetare asociata. [continuare]

ANUNTURI

Prace Autumn School in HPC Programming Techniques, 25-28.11.2014, Athens, Greece.

Consiliul Director convoaca Adunarea Generala anuala a asociatiei in perioada 3-5.11.2014, ca eveniment satelit al Conferintei RO-LCG 2014 "Grid, Cloud and HPC in Physics Research", http://rolcg2014.ifin.ro.

NOUTATI

10.09.2014: Prin Hotarare de Guvern, Instalatia Grid de Interes National, care cuprinde centrele grid a sase institutii membre ale asociatiei ARCAS, a fost inclusa pe Lista instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national, finantate din fondurile Ministerului Educatiei Nationale.

Incepand din luna mai 2014, Romania a capatat statut de observator in PRACE AISBL, fiind reprezentata de asociatia ARCAS. Reprezentantul Romaniei in Consiliul PRACE este d-na Profesor Dana Petcu (Universitatea de Vest din Timisoara).

EVENIMENTE

Consiliul Director al ARCAS s-a intrunit in ziua de 30.07.2014 la Universitatea de Vest din Timisoara, cu ocazia workshop-ului "E-Infrastructure services for society", in prezenta unor membri ai asociatiei. A fost analizata activitatea desfasurata in intervalul de timp scurs de la ultima intalnire, s-au discutat beneficiile asocierii la PRACE si posibilitatile de finantare a participarii Romaniei in calitate de membru plin.

Promovarea consecventa a utilizarii in cercetarea stiintifica a noilor metode si tehnologii computationale

resurse grid
calcul cloud

Manifestari stiintifice de profil

dezbateri
ateliere de lucru
conferinte
publicatii proprii
simpozioane
congrese
cursuri de formare profesionala
© Asociatia romana pentru promovarea metodelor computationale avansate in cercetarea stiintifica - ARCAS
Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, Judetul Ilfov, CIF 31587208