Asociatia Romana pentru promovarea metodelor computationale avansate in cercetarea stiintifica - ARCAS este o organizatie profesionala de persoane fizice si juridice din domeniul cercetarii stiintifice si educatiei constituita ca organizatie neguvernamentala, autonoma, apolitica si nonprofit. A fost infiintata in anul 2011 ca persoana juridica romana de drept privat, de catre profesionisti din cadrul a opt institutii reprezentative din domeniul cercetarii si invatamantului universitar.

Asociatia are drept scop principal unificarea si coordonarea la nivel national a activitatii membrilor sai in vederea dezvoltarii calculului stiintific, a realizarii unei infrastructuri suport sustenabile, precum si a organizarii comunitatii virtuale a utilizatorilor si promovarii tematicii de cercetare asociata. [continuare]

ANUNTURI

Consiliul Director ARCAS convoaca Adunarea Generala a asociatiei in ziua de 11.04.2017, ora 12:00, la Biblioteca Nationala de Fizica, INCD pentru Fizica si Tehnologie Nucleara 'Horia Hulubei', Bucuresti-Magurele, pentru aprobarea bilantului asociatiei pe anul 2016.

NOUTATI

08.05.2017: Asociatia ARCAS transmite catre Ministerul Cercetarii si Inovarii documentatia in vederea inscrierii proiectului PRACE in foaia de parcurs a infrastructurilor de cercetare.

Decembrie 2016: Raportul de strategie privind infrastructurile de cercetare din Romania, elaborat de catre Comitetul Roman pentru Infrastructuri de Cercetare (CRIC), mentioneaza asociatia ARCAS ca institutie nationala reprezentativa pentru proiectul PRACE.

EVENIMENTE

Adunarea Generala a asociatiei ARCAS s-a intrunit in ziua de 11.04.2017 la Biblioteca Nationala de Fizica - IFIN-HH. A fost analizat Raportul cenzorului si s-a aprobat Bilantul asociatiei pentru anul 2016. S-au discutat, printre altele: posibilitatea participarii la apelurile curente si viitoare de proiecte in domeniul HPC, la nivel national si european; surse potentiale de finantarea a resurselor umane si a training-ului; realizarea paginilor wiki pe domeniul HPSC..

Promovarea consecventa a utilizarii in cercetarea stiintifica a noilor metode si tehnologii computationale

resurse HTC
calcul cloud

Manifestari stiintifice de profil

dezbateri
ateliere de lucru
conferinte
publicatii proprii
simpozioane
congrese
cursuri de formare profesionala
© Asociatia romana pentru promovarea metodelor computationale avansate in cercetarea stiintifica - ARCAS
Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, Judetul Ilfov, CIF 31587208