ACTIVITATI

  • CONTRIBUTII LA ELABORAREA STRATEGIEI NATIONALE CDI 2014-2020

In perioada iunie-septembrie 2013, ARCAS a participat, in calitate de partener asociat, la consultarea nationala organizata de catre UEFISCDI privind prioritatile CDI in 2014-2020, care s-a desfasurat in cadrul proiectului "Elaborarea Strategiei Nationale in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii pentru perioada 2014-2020".
Asociatia a propus si sustinut introducerea calculului stiintific de inalta performanta in randul domeniilor prioritare ale viitoarei Strategii.
Propunerile facute de ARCAS privind calculul de inalta performanta se regasesc in versiunea finala a Strategiei (subdomeniul "Calcule de inalta performanta si noi modele computationale").

  • REPREZENTAREA ROMANIEI IN PRACE AISBL

Incepand din luna mai 2014, Romania a capatat statut de observator in PRACE AISBL, fiind reprezentata de asociatia ARCAS. Reprezentantul Romaniei in Consiliul PRACE este d-na Profesor Dana Petcu (Universitatea de Vest din Timisoara).

Promovarea consecventa a utilizarii in cercetarea stiintifica a noilor metode si tehnologii computationale

resurse HTC
calcul cloud

Manifestari stiintifice de profil

dezbateri
ateliere de lucru
conferinte
publicatii proprii
simpozioane
congrese
cursuri de formare profesionala
© Asociatia romana pentru promovarea metodelor computationale avansate in cercetarea stiintifica - ARCAS
Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, Judetul Ilfov, CIF 31587208