EVENIMENTE

  • 21.08.2014

Consiliul Director al ARCAS s-a intrunit in ziua de 30.07.2014 la Universitatea de Vest din Timisoara, cu ocazia workshop-ului "E-Infrastructure services for society", in prezenta unor membri ai asociatiei. A fost analizata activitatea desfasurata in intervalul de timp scurs de la ultima intalnire, s-au discutat beneficiile asocierii la PRACE si posibilitatile de finantare a participarii Romaniei in calitate de membru plin.

  • 12.06.2013

Adunarea Generala a Asociatiei a avut loc in ziua de 10 iunie 2013 la sediul Ministerului Educatiei Nationale din str. Mendeleev nr. 21-25, avand ca invitat pe d-na Director General Rolanda Predescu. Principalele puncte de pe ordinea de zi a adunarii au fost: a) validarea inscrierii noilor membri; b) prezentarea raportului de activitate a asociatiei pentru perioada 2011-2013; c) prezentarea rolului asociatiei ARCAS in reprezentarea comunitatii de calcul stiintific avansat la nivel national si international; d) alegerea presedintelui, consiliului director si a cenzorului asociatiei pentru urmatorii doi ani (2013-2015).

Promovarea consecventa a utilizarii in cercetarea stiintifica a noilor metode si tehnologii computationale

resurse HTC
calcul cloud

Manifestari stiintifice de profil

dezbateri
ateliere de lucru
conferinte
publicatii proprii
simpozioane
congrese
cursuri de formare profesionala
© Asociatia romana pentru promovarea metodelor computationale avansate in cercetarea stiintifica - ARCAS
Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, Judetul Ilfov, CIF 31587208