Asociatia ARCAS a fost infiintata in urma consultarii comunitatii stiintifice privind cerintele de calcul de inalta performanta (HPC) la nivel national, in contextul general al cresterii semnificative a ponderii metodelor computationale avansate in cercetare. Concluziile consultarii, referitoare la infrastructura de calcul si tematica de cercetare deservita de aceasta, au fost prezentate in cadrul seminarului intitulat "Calculul Stiintific de Inalta Performanta: Necesitati si Resurse", sustinut in data de 09.02.2011 la IFA, si la Conferinta Nationala de Cloud Computing si Supercomputing, organizata de MCSI in data de 07.07.2011.

Cu prilejul interactiunii cu peste 30 de grupuri din tara active in domeniul HPC s-a conturat ideea gasirii unei forme de organizare care sa serveasca interesele intregii comunitati nationale de calculul stiintific de inalta performanta. De asemenea, s-au formulat, cu sprijinul ANCS, principalele directii ale Strategiei nationale de dezvoltare HPC pentru cercetare-dezvoltare.

Printre obiectivele Asociatiei se numara:

  • Sustinerea dezvoltarii si aplicarii metodelor computationale avansate in domeniul cercetarii stiintifice
  • Realizarea unei retele nationale de centre pentru calcul stiintific avansat si exploatarea acesteia in interesul comunitatii nationale din cercetare si educatie
  • Participarea la elaborarea si avizarea proiectelor de acte normative, a standardelor nationale, precum si a reglementarilor in domeniu
  • Sustinerea participarii membrilor sai la proiecte de anvergura, colaborari si manifestari nationale si internationale pe tematici de interes pentru asociatie
  • Informare si diseminare privind atat activitatea asociatiei cat si rezultatele stiintifice si tehnologice din domeniu
  • Intarirea relatiilor externe prin colaborarea cu organizatii si entitati europene sau internationale care au preocupari si interese similare
  • Afilierea la organizatii internationale de prestigiu din domeniul de activitate
  • Colaborarea cu societati comerciale de specialitate si sprijinirea activitatilor de spin-off in domenii de interes comun

Promovarea consecventa a utilizarii in cercetarea stiintifica a noilor metode si tehnologii computationale

resurse HTC
calcul cloud

Manifestari stiintifice de profil

dezbateri
ateliere de lucru
conferinte
publicatii proprii
simpozioane
congrese
cursuri de formare profesionala
© Asociatia romana pentru promovarea metodelor computationale avansate in cercetarea stiintifica - ARCAS
Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, Judetul Ilfov, CIF 31587208